Referaty naukowo techniczne

 

Autor/autorzy Tytuł artykułu
dr inż. Krzysztof Matyjasek
inż. Marcin Kwiatkowski
ELMA energia Sp. z o.o.

Nowoczesne metody kompensacji mocy biernej wykorzystujące SVG
Źródło: Elektro Info 7/8.

dr inż. Krzysztof Matyjasek
ELMA energia sp. z o.o.

Nowa jakość łączenia kondensatorów i obwodów pojemnościowych

Źródło: "Urządzenia dla energetyki" Nr 6/2015

dr inż. Krzysztof Matyjasek
ELMA energia sp. z o.o.
Nowoczesne technologie produkcji kondensatorów niskich napięć
inż. Marcin Kwiatkowski
ELMA energia, Olsztyn
Nowa rodzina kompensatorów nadążnych Smart System
mgr inż. Łukasz Matyjasek
ELMA energia, Olsztyn
Transformatorowe filtry pasywne SN
mgr inż. Łukasz Matyjasek
ELMA energia, Olsztyn
Kompensacja mocy biernej maszyny wyciągowej
mgr inż. Łukasz Matyjasek
ELMA energia, Olsztyn
Transformatorowe filtry pasywne SN
dr inż. Krzysztof Matyjasek
mgr inż. Łukasz Matyjasek
ELMA energia, Olsztyn
Wybrane zagadnienia z zakresu wyboru rodzaju urządzeń do kompensacji mocy biernej na bazie kondensatorów energetycznych. Prezentacja konkretnych rozwiązań
mgr inż. Łukasz Matyjasek
ELMA energia, Olsztyn
Kondensatory energetyczne średnich napięć
dr inż. Krzysztof Matyjasek
ELMA energia, Olsztyn
Wybrane zagadnienia kompensacji mocy biernej
dr inż. Krzysztof Matyjasek
ELMA energia, Olsztyn
Filtry pasywne
dr inż. Krzysztof Matyjasek
ELMA energia, Olsztyn
Urządzenia do kompensacji mocy biernej w środowisku napięć i prądów odkształconych.
dr inż. Krzysztof Matyjasek
ELMA energia, Olsztyn
Pasywne filtry drugiego rzędu typu "C". Kompensacja mocy biernej pieców łukowych.
dr inż. Krzysztof Matyjasek
ELMA energia, Olsztyn
Kompensacja mocy biernej w obecności wyższych harmonicznych. Automatycznie regulowane baterie kondensatorów SN w Hucie Miedzi Głogów.
dr inż. Krzysztof Matyjasek
ELMA energia, Olsztyn
Dobór i rodzaje urządzeń do kompensacji mocy biernej
mgr inż. Jerzy Tenerowicz
INOVA Centrum Innowacji Technicznych, Lubin
inż. Krzysztof Matyjasek
ELMA energia, Olsztyn
mgr inż. Grzegorz Wasilewski
ELMA energia, Olsztyn
System zdalnego sterowania i monitoringu urządzeń kompensacji mocy biernej w sieciach przesyłowych średnich i niskich napięć
mgr Witold Rozłucki Kompensacja mocy biernej w małych elektrowniach wodnych (MEW)
mgr inż. Grzegorz Wasilewski Problemy łączenia kondensatorów energetycznych
dr Krzysztof Marszałkiewicz
Politechnika Poznańska
Jakość energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych
prof. Zbigniew Hanzelka
Akademia Górniczo-Hutnicza
Metody lokalizacji źródeł wyższych harmonicznych w sieciach zasilających
mgr Roman Targosz, Polskie Centrum Promocji Miedzi, Wrocław Koszty złej jakości energii
mgr inż. Edward Pacholski
KGHM "Polska Miedź" S.A
Źródła energii biernej. Wybór rozwiązań optymalnych ograniczających przepływy energii biernej w elektroenergetycznej sieci KGHM "POLSKA MIEDŹ" S.A.
prof. Zbigniew Hanzelka
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Proces łączenia baterii kondensatorów
inż. Edward Pacholski
KGHM "Polska Miedź" S.A
Kompensacja mocy biernej w przemysłowych układach zasilająco-rozdzielczych z napędami synchronicznymi na przykładzie KGHM "Polska Miedź" S.A. Oddział Zakłady Wzbogacania Rud
mgr Marcin A. Sulkowski
Politechnika Białostocka
Kompensacja mocy biernej - cel oraz skutki nieprawidłowego doboru urządzeń
inż. Tomasz Walędzik
ELMA energia, Olsztyn
Kondensatory energetyczne niskich i średnich napięć