Polityka jakości

wnętrze firmy

ELMA energia w swojej działalności od momentu projektowania wyrobu poprzez jego produkcję i serwis utrzymuje określone wymogi jakościowe. Za podstawowe kryterium jakości przyjmujemy zadowolenie Klienta z naszych wyrobów i usług. Kluczem do jego osiągnięcia są dla nas:

  • Zapewnienie wymaganej terminowości dostaw
  • Redukcja ilości reklamacji
  • Skuteczna komunikacja wewnątrz organizacji

Aby coraz pełniej odpowiadać na rosnące wymagania Klientów podejmujemy zobowiązanie do ciągłego usprawniania naszych procesów, systemu jakości, a także stosowanych technologii i kompetencji.

Istotnym narzędziem w procesie ciągłego doskonalenia są wyznaczane i realizowane cele jakości, ustanawiane przez Prezesa.

System Zarządzania Jakości w naszej firmie jest wdrożony na wszystkich szczeblach organizacji, więc wszyscy pracownicy są zobowiązani do zachowania odpowiedniego poziomu jakości w swojej pracy począwszy od pierwszego kontaktu z Klientem aż po końcową obsługę Użytkownika.