mask

KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ ŚREDNICH NAPIĘĆ

Większość baterii kondensatorów średnich napięć projektowana jest indywidualnie, w zależności od parametrów sieci, warunków środowiskowych i lokalowych oraz wymagań klienta. Firma "ELMA energia" specjalizuje się w doborze, projektowaniu i wykonawstwie instalacji kompensacyjnych średnich napięć, w tym kompletnych realizacji „pod klucz”.

Możliwe rozwiązania obejmują między innymi baterie:

  • wnętrzowe oraz napowietrzne,
  • nieregulowane oraz automatycznie regulowane (ze zintegrowanym systemem automatycznej regulacji i zabezpieczeń wykonywanym przez "ELMA energia"),
  • bez dławików rezonansowych oraz z dławikami ochronnymi lub w układzie filtrów wyższych harmonicznych,
  • specjalne (np. jednofazowe filtry w układzie "H" do sieci trakcyjnych),
  • przeznaczone do stosowania w najcięższych warunkach środowiskowych (np. klimat tropikalny, silne zanieczyszczenie),
  • nadążne kompensatory mocy biernej SVC.


Nasze doświadczenie poświadczone jest wykonaniem kilkuset instalacji w Polsce i na świecie. Prezentowane rozwiązania są jedynie przykładowe.