Zastosowanie naszych produktów

wiatraki

Farmy wiatrowe i fotowoltaiczne

W przypadku farm wiatrowych oraz fotowoltaicznych, podstawowym i najważniejszym parametrem jest moc czynna, która może być przez nie wygenerowana. Jednakże nie bez znaczenia pozostają kwestie zapewnienia prawidłowej wartości mocy biernej – zarówno do kompensacji mocy biernej pojemnościowej kabli w trakcie przestoju farmy, jak i w celu spełnienia warunków kodeksu sieciowego NC RfG w zakresie zapewnienia regulacyjności mocy biernej.

W tym celu stosowane są układy pasywne (dławiki kompensacyjne oraz baterie kondensatorów) lub zyskujące coraz większą popularność układy aktywne STATCOM/SVG do kompensacji centralnej.

Układy kompensacyjne pozwalają na ograniczenie (w przypadku układów pasywnych) lub uniknięcie (w przypadku układów aktywnych), w zależności od rodzaju farmy:

 • konieczności zastosowania osobnych układów STATCOM w gondolach turbin wiatrowych do kompensacji mocy biernej pojemnościowej linii kablowych przy braku pracy turbin,

 • konieczności zaniżania mocy maksymalnej w przypadku farm fotowoltaicznych.

Należy podkreślić, że o ile układy pasywne średniego napięcia są urządzeniami o określonej mocy, załączanymi zero-jedynkowo, a próby stworzenia systemów o regulowanej mocy wiąże się z poważnymi wydatkami finansowymi – to układy aktywne umożliwiają regulację mocy w sposób bezstopniowy.

Dodatkowo – zastosowanie układów aktywnych eliminuje zakłócenia związane z zakłóceniami towarzyszącymi operacjom łączeniowym układów pasywnych. Te z kolei, szczególnie w przypadku dławików kompensacyjnych, są znaczące i mogą prowadzić do uszkodzenia układów elektronicznych czy energoelektronicznych, o aparaturze łączeniowej nie wspominając.

 

ciężarówka

Zakłady wydobywcze

Zakłady wydobywcze charakteryzują się wykorzystaniem dużej ilości urządzeń energoelektronicznych (np. przekształtniki, przemienniki częstotliwości) generujących wyższe harmoniczne. Dodatkowo, często są to odbiory dynamiczne (szybkozmienne) lub pobierające znaczące wartości mocy biernej indukcyjnej podczas rozruchu:

 • maszyny wyciągowe: odbiory dynamiczne, generujące znaczące wartości wyższych harmonicznych.
 • odbiory podziemne: mała dynamika (z chwilowymi znacznymi uderzeniami poboru mocy biernej), kiepski współczynnik mocy.
 • odbiory powierzchniowe: urządzenia o charakterze podobnym jak w innych zakładach przemysłowych.

Osobnym aspektem jest rozległość sieci zakładowej oraz częsta zmienność konfiguracji kierunków zasilania poszczególnych rozdzielni, co skutkuje radykalnymi zmianami poborów mocy czynnej i biernej w punktach zasilających.

Dla celów kompensacji mocy biernej stosowane są praktycznie każde rozwiązania w zakresie kompensacji mocy biernej:

 • baterie kondensatorów niskich napięć – załączane stycznikami lub sterowane tyrystorowo,
 • nieregulowane baterie kondensatorów średnich napięć,
 • automatycznie regulowane baterie kondensatorów średnich napięć,
 • pasywne filtry wyższych harmonicznych,
 • aktywne filtry APF oraz dynamiczne układy kompensacyjne SVG/STATCOM niskiego i średniego napięcia.

 

zakład hutniczy

Zakłady hutnicze, odlewnicze

Zakłady tego typu charakteryzują się wykorzystaniem szeregiem problematycznych z punktu widzenia jakości energii urządzeń:

 • piece łukowe, walcownie: odbiory dynamiczne, generujące znaczne spektrum wyższych harmonicznych,
 • piece indukcyjne: odbiory o wysokim i często dynamicznym poborze mocy biernej,
 • inne odbiory: urządzenia o charakterze podobnym jak w innych zakładach przemysłowych.

Dla celów kompensacji mocy biernej stosowane są praktycznie każde rozwiązania w zakresie kompensacji mocy biernej:

 • baterie kondensatorów niskich napięć – załączane stycznikami lub sterowane tyrystorowo,
 • nieregulowane baterie kondensatorów średnich napięć,
 • automatycznie regulowane baterie kondensatorów średnich napięć,
 • pasywne filtry wyższych harmonicznych,
 • aktywne filtry APF oraz dynamiczne układy kompensacyjne SVG/STATCOM niskiego i średniego napięcia.

 

budynek farmacji

Obiekty usługowe i użyteczności publicznej

Kompensacja mocy biernej w takich obiektach wiąże się z specyficznymi warunkami:

 • duża ilość odbiorów jednofazowych skutkuje asymetrią obciążenia;
 • ograniczenia lokalowe wymuszają często instalację urządzeń w pomieszczeniach, w których przebywa obsługa; hałas wynikający z działania tradycyjnych układów stycznikowych powoduje dyskomfort pracy;
 • zakłócenia towarzyszące mechanicznemu załączaniu kondensatorów często zakłócają pracę urządzeń elektronicznych na obiekcie;
 • wykorzystanie oświetlenia LED, UPSów, urządzeń elektronicznych skutkuje pojawieniem się mocy biernej pojemnościowej,
 • zazwyczaj takie obiekty nie posiadają stałej obsługi technicznej i często urządzenia kompensacyjne nie są właściwie serwisowane, więc muszą charakteryzować się dużą niezawodnością i żywotnością.

W obiektach takich stosowane są następujące urządzenia kompensacyjne niskiego napięcia:

 • dławiki kompensacyjne,
 • baterie stycznikowe niskiego napięcia,
 • baterie tyrystorowe ze sterowaniem w każdej fazie niezależnie,
 • układy SVG/Statcom.

 

kominy elektrociepłowni

Energetyka zawodowa

Jest to punkt sieci energetycznej, stanowiący wypadkową poborów mocy czynnej i biernej. Można tu się spodziewać zarówno indukcyjnego, jak i pojemnościowego charakteru mocy, jak również dużej zmienności obciążeń. Poprzez regulację poziomu i charakteru mocy biernej w tym punkcie, można osiągnąć ograniczenie strat w sieci przesyłowej – ale również regulację wartości napięcia. Zwiększona świadomość w zakresie gospodarki mocą bierną sprawia, że tradycyjne, nieregulowane układy kompensacyjne są wykorzystywane coraz rzadziej.

W chwili obecnej, coraz częściej spotykane są układy automatycznie regulowane, i to nie sterowane na zasadzie pomiaru zapotrzebowania na moc bierną pojemnościową w polu dopływowym – ale o mocy sterowanej zdalnie z systemu nadzoru.

Ze względu na rosnącą z dnia na dzień konieczność kompensacji również mocy biernej pojemnościowej – coraz większym zainteresowaniem cieszą się układy SVG/Statcom.

 

pracownik w zakładzie

Zakłady przemysłowe

Rozwiązania kompensacyjne stosowane w zakładach przemysłowych różnią się pomiędzy sobą w zależności od specyfiki danego zakładu. W jednym przypadku, rolę swą spełni bateria do centralnej kompensacji mocy biernej, w innym może znaleźć zastosowanie kompensacja indywidualna znaczących odbiorów czy lokalna filtracja wyższych harmonicznych. W pewnych przypadkach konieczna jest również identyfikacja i określenie wpływu na sieć elektryczną odbiorów szybkozmiennych, o znacznym i dynamicznym poborze mocy biernej.

Dla celów kompensacji mocy biernej stosowane są praktycznie każde rozwiązania w zakresie kompensacji mocy biernej:

 • baterie kondensatorów niskich napięć – załączane stycznikami lub sterowane tyrystorowo,
 • nieregulowane baterie kondensatorów średnich napięć,
 • automatycznie regulowane baterie kondensatorów średnich napięć,
 • pasywne filtry wyższych harmonicznych,
 • aktywne filtry APF oraz dynamiczne układy kompensacyjne SVG/STATCOM niskiego i średniego napięcia.

Firma ELMA energia Sp. z o.o. oferuje pomoc w określeniu rodzaju, lokalizacji i mocy urządzeń kompensacyjnych.

 

trakcja kolejowa

Podstacje trakcyjne

Podstacje trakcyjne są obiektami o zmiennym, impulsowym poborze mocy czynnej i biernej. Dodatkowo, zasilane przez nie długie linie kablowe wymagają kompensacji mocy biernej pojemnościowej. W związku z powyższym, w obiektach tego typu stosowane są:

 • dławiki kompensacyjne,
 • układy Statcom

 

Biura projektowe

Opracujemy odpowiednie rozwiązanie dla konkretnego przypadku.

Wykonamy projekt, wycenę oraz zainstalujemy nasze rozwiązanie.

Dedykowany kontakt dla biur projektowych:

tel.: +48 89 523 83 97

tel. kom.: +48 604 422 250

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Firmy wykonawcze

Opracujemy odpowiednie rozwiązanie dla konkretnego przypadku.

Wykonamy projekt, wycenę oraz zainstalujemy nasze rozwiązanie.

Dedykowany kontakt dla firm wykonawczych:

tel.: +48 89 523 84 90

tel. kom.: +48 604 078 606

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Inwestorzy

Opracujemy odpowiednie rozwiązanie dla konkretnego przypadku.

Wykonamy projekt, wycenę oraz zainstalujemy nasze rozwiązanie.

Dedykowany kontakt dla inwestorów:

tel.: +48 89 523 83 97

tel. kom.: +48 604 422 250

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zakłady produkcyjne

Opracujemy odpowiednie rozwiązanie dla konkretnego przypadku.

Wykonamy projekt, wycenę oraz zainstalujemy nasze rozwiązanie.

Dedykowany kontakt dla zakładów produkcyjnych:

tel.: +48 89 523 83 97

tel. kom.: +48 604 422 250

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Instalatorzy elektryczni

Opracujemy odpowiednie rozwiązanie dla konkretnego przypadku.

Wykonamy projekt, wycenę oraz zainstalujemy nasze rozwiązanie.

Dedykowany kontakt dla instalatorów:

tel.: +48 89 523 83 97

tel. kom.: +48 604 422 250

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Sieci dystrybucyjne

Opracujemy odpowiednie rozwiązanie dla konkretnego przypadku.

Wykonamy projekt, wycenę oraz zainstalujemy nasze rozwiązanie.

Dedykowany kontakt dla sieci dystrybucyjnych:

tel.: +48 89 523 83 97

tel. kom.: +48 604 422 250

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.