Realizacje

Nasze urządzenia do kompensacji energii biernej można znaleźć w różnych częściach świata m.in Holandia, Niemcy, Ukraina, Czechy, Francja, Portugalia, Singapur, Sudan, Wietnam, Egipt, Indonezja, Indie, Australia, Rosja, Chiny, Tanzania i inne.

Mapa

 

realizacja-01
Typ: bateria automatycznie regulowana typu ACR-2Y
Wykonanie: wnętrzowe
Parametry: 1200 / 300 kvar / 15,75 kV
Miejsce instalacji: stacja elektroenergetyczna 110 / 15 kV

 

realizacja-02
Typ: bateria automatycznie regulowana typu ACR-2Y
Wykonanie: wnętrzowe
Parametry: 3600 / 600 kvar / 15,75 kV
Miejsce instalacji: stacja elektroenergetyczna 110 / 15 kV

 

realizacja-03
Typ: bateria automatycznie regulowana typu ACRD-1Y z dławikami 189Hz
Wykonanie: wnętrzowe
Parametry: 750 / 250 kvar / 6 kV
Miejsce instalacji: zakład przemysłowy

 

realizacja-04
Typ: bateria automatycznie regulowana typu ACRD-2Y z dławikami 189Hz
Wykonanie: wnętrzowe
Parametry: 3000 / 600 kvar / 6kV
Miejsce instalacji: zakład przemysłowy

 

realizacja-05
Typ: bateria automatycznie regulowana typu ACRD-2Y z dławikami 189Hz
Wykonanie: wnętrzowe
Parametry: 5 / 1 Mvar / 6 kV
Miejsce instalacji: zakład wydobywczy

 

realizacja-06
Typ: bateria automatycznie regulowana typu ACRD-2Y z dławikami 189HzWykonanie: wnętrzowe
Parametry: 8,4 / 1,2 Mvar / 6 kV
Miejsce instalacji: zakład chemiczny

 

realizacja-07
Typ: bateria automatycznie regulowana typu ACRD-2Y-30 z dławikami 189Hz
Wykonanie: wnętrzowe
Parametry: 7 / 2 Mvar / 30 kV
Miejsce instalacji: zakład chemiczny

 

realizacja-08
Typ: bateria automatycznie regulowana typu ACRD-2Yz z dławikami 189Hz
Wykonanie: wnętrzowe
Parametry: 4200 / 600 kvar / 6 kV
Miejsce instalacji: zakład wydobywczy

 

realizacja-09
Typ: bateria automatycznie regulowana typu ACRD-2Yz z dławikami 189Hz (na zdjęciu część regulacyjna)
Parametry: 4200 / 600 kvar / 6 kV
Miejsce instalacji: zakład wydobywczy

 

realizacja-10
Typ: bateria automatycznie regulowana typu ACRDg-2Y z dławikami 189Hz
Wykonanie: wnętrzowe
Parametry: 2100 / 300 kvar / 10 kV
Miejsce instalacji: zakład wydobywczy

 

realizacja-11
Typ: bateria nieregulowana w wykonaniu napowietrznym typu BSN-2Yz-30
Wykonanie: napowietrzne
Parametry: 12,5 Mvar / 30 kV
Miejsce instalacji: farma wiatrowa

 

realizacja-12
Typ: bateria nieregulowana w wykonaniu napowietrznym typu BSND-2Yz-30 z dławikami 189Hz
Wykonanie: napowietrzne
Parametry: 15,65 Mvar / 20 kV
Miejsce instalacji: farma wiatrowa

 

realizacja-13
Typ: bateria nieregulowana w wykonaniu napowietrznym typu BSND-2Yz-30 z dławikami 189Hz
Wykonanie: napowietrzne
Parametry: 4 Mvar / 30 kV
Miejsce instalacji: farma wiatrowa

 

realizacja-14
Typ: bateria nieregulowana w wykonaniu napowietrznym typu BSND-2Yz-30 z dławikami 189Hz
Wykonanie: napowietrzne
Parametry: 11,1 Mvar / 30 kV
Miejsce instalacji: farma wiatrowa

 

realizacja-15
Typ: dławiki kompensacyjne
Wykonanie: napowietrzne
Parametry: 4,4 Mvar / 31,5 kV i 7,75 Mvar / 31,5 kV
Miejsce instalacji: farma wiatrowa

 

realizacja-16
Typ: filtr wyższych harmonicznych
Wykonanie: wnętrzowe
Parametry: 1,5 Mvar / 6 kV
Miejsce instalacji: zakład wydobywczy

 

realizacja-17
Typ: filtr wyższych harmonicznych
Wykonanie: wnętrzowe
Parametry: 2,1 Mvar / 6 kV
Miejsce instalacji: zakład wydobywczy

 

realizacja-18
Typ: filtr wyższych harmonicznych
Wykonanie: napowietrzne
Parametry: 20 Mvar / 30 kV
Miejsce instalacji: huta

 

realizacja-19
Typ: SVG/STATCOM
Wykonanie: wnętrzowe
Parametry: 2,5 Mvar / 6 kV
Miejsce instalacji: zakład wydobywczy

 

realizacja-20
Typ: SVG/STATCOM
Wykonanie: napowietrzne
Parametry: 2 x 3 Mvar / 6 kV
Miejsce instalacji: zakład chemiczny

 

realizacja-21
Typ: SVG/STATCOM
Wykonanie: napowietrzne
Parametry: 2 x 5,5 Mvar / 6 kV
Miejsce instalacji: zakład wydobywczy

 

realizacja-22
Typ: SVG/STATCOM
Wykonanie: napowietrzne
Parametry: 5,5 Mvar / 30 kV
Miejsce instalacji: farma wiatrowa

 

realizacja-23
Typ: SVG/STATCOM
Wykonanie: napowietrzne
Parametry: 25,5 Mvar / 30 kV
Miejsce instalacji: farma wiatrowa

 

realizacja-24
Typ: SVG/STATCOM
Wykonanie: napowietrzne
Parametry: 100 Mvar / 30 kV
Miejsce instalacji: huta

 

realizacja-25
Typ: SVG/STATCOM
Wykonanie: napowietrzne
Parametry: 17,5 Mvar / 20 kV
Miejsce instalacji: farma fotowoltaiczna

 

realizacja-26
Typ: SVG/STATCOM
Wykonanie: wnętrzowe
Parametry: 3,5 Mvar / 6 kV
Miejsce instalacji: walcownia

 

realizacja-27
Typ: SVG/STATCOM
Wykonanie: wnętrzowe
Parametry: 1 Mvar / 5,25 kV
Miejsce instalacji: zakład wydobywczy

 

realizacja-28
Typ: APF
Wykonanie: wnętrzowe
Parametry: 2 Mvar / 6 kV
Miejsce instalacji: zakład wydobywczy