mask

Skontaktuj się z nami

ADRES:

Adres  ul. Wioślarska 18
      10-192 Olsztyn

KRS 0000483001
REGON 281549923
NIP 7393864071

Godziny:

Poniedziałek - Piątek  8-16

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego 2.000.000 PLN wpłacony w całości.