BATERIE KONDENSATORÓW DO OBCIĄŻEŃ ASYMETRYCZNYCH Z REGULACJĄ W KAŻDEJ FAZIE INDYWIDUALNIE


ZASTOSOWANIE:
 
Baterie kondensatorów typu KH przeznaczone są do kompensacji mocy biernej w sieciach 400V przy obciążeniu asymetrycznym (sugerowane przy asymetrii przekraczającej 10%). Dzięki zastosowaniu nowoczesnego, mikroprocesorowego regulatora mocy biernej z pomiarem w każdej fazie, bateria kondensatorów automatycznie dostosowuje moc załączonych kondensatorów w poszczególnych fazach doprowadzając do symetryzacji obciążenia mocą bierną i utrzymania stałej, zadanej wartości współczynnika mocy w sieci zasilającej we wszystkich fazach. 

Baterie do obciążeń asymetrycznych z regulacją w każdej fazie indywidualnie

WYPOSAŻENIE: 
Baterie kondensatorów typu KH wyposażone są w niskostratne, samoregenerujące kondensatory trójfazowe połączone wewnętrznie w trójkąt typu MKG i w gwiazdę typu MKT. Jednostki MKG posiadają wewnętrzny czujnik temperatury ze stykiem normalnie zamkniętym NC. W przypadku przekroczenia temperatury 60 stopni C wewnątrz jego obudowy następuje rozwarcie styku i przerwanie obwodu sterowania stycznika. Dzięki temu odłączony zostaje jedynie ten człon, który osiągnął niebezpiecznie wysoką temperaturę. Po ostygnięciu następuje ponowne załączenie kondensatora do pracy. Kondensatory posiadają również zabezpieczenia nadciśnieniowe oraz rezystory rozładowcze gwarantujące obniżenie napięcia do 50V w czasie 1min. Do łączenia członów kondensatorowych przewidziano specjalne styczniki gwarantujące tzw. miękkie załączanie, gwarantujące ograniczenie zakłóceń prądowych towarzyszących załączaniu obwodów pojemnościowych do wartości dozwolonych normą IEC 60831. W bateriach zastosowano mikroprocesorowe automatyczne regulatory mocy biernej najnowszej generacji analizujące pobór mocy na każdej fazie osobno. Regulatory służą również do pomiaru parametrów elektroenergetycznych kompensowanej sieci. Dla każdej baterii wykonano szczegółowe analizy termiczne, których wyniki stanowią podstawę doboru układu wentylacji (wielkości otworów wentylacyjnych, ewentualnie wydatek wentylacji wymuszonej).

 

DANE TECHNICZNE:
Napięcie sieci: 400V
Częstotliwość: 50Hz
Temperatura pracy: -10°C...+30°C
Chłodzenie: wymuszone
Stopień ochrony obudowy: IP3X
Wymiary: 400x600x300mm (szer. x wys. x głęb.)

 

PDF

 Dokumentacja techniczna