BATERIE KONDENSATORÓW WNĘTRZOWE BEZ DŁAWIKÓW OCHRONNYCH


ZASTOSOWANIE:
 
Baterie kondensatorów typu KM przeznaczone są do kompensacji mocy biernej w sieciach 400, 525 i 690V. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego, mikroprocesorowego regulatora mocy biernej, bateria kondensatorów automatycznie dostosowuje moc załączonych kondensatorów do zapotrzebowania sieci w celu utrzymania stałej, zadanej wartości współczynnika mocy. Regulatory służą również do pomiaru parametrów elektroenergetycznych kompensowanej sieci. 

 

Wnętrzowe bez dławików ochronnych

WYPOSAŻENIE: 
Baterie kondensatorów typu KM wyposażone są w niskostratne, samoregenerujące kondensatory trójfazowe. Kondensatory posiadają zabezpieczenia nadciśnieniowe. Rezystory rozładowcze gwarantują obniżenie napięcia do 50V w czasie 1min. Do łączenia członów kondensatorowych przewidziano specjalne styczniki gwarantujące tzw. miękkie załączanie. Dla każdej baterii wykonano szczegółowe analizy termiczne, których wyniki stanowią podstawę doboru układu wentylacji (wielkości otworów wentylacyjnych, ewentualnie wydatek wentylacji wymuszonej).

 

DANE TECHNICZNE:
Typ baterii: KM60, KM140, KM240, KM360, KM450, KM720
Moc znamionowa: od 55kVar do 720kVar
Stopień regulacji:  od 2,5kVar do 60kVar
Temperatura otoczenia: -10°C...+30°C
Chłodzenie: wymuszone
Stopień ochrony obudowy IP3x


Oferowane baterie kondensatorów przeznaczone są do pracy w sieci o równomiernie obciążonych fazach bez dużej zawartości wyższych harmonicznych (brak znaczącego udziału urządzeń typu: falowniki, prostowniki, zgrzewarki, spawarki, piece indukcyjnew łącznej mocy pobieranej przez kompensowany obiekt).
Wszystkie materiały użyte do produkcji baterii kondensatorów (w tym kondensatorów) są nietoksyczne i nieszkodliwe ekologicznie. Baterie spełniają wymagania norm IEC oraz PN/EN.

PDF

 Dokumentacja techniczna