BATERIE KONDENSATORÓW NAPOWIETRZNE BEZ DŁAWIKÓW OCHRONNYCH


ZASTOSOWANIE:
 
Baterie kondensatorów typu KMN przeznaczone są do kompensacji mocy biernej w sieciach 400, 525 i 690V. Dzięki ocynkowanej metalowej obudowie malowanej proszkowo o stopniu ochrony obudowy IP54, baterie KMN mogą być instalowane w warunkach zewnętrznych. Zastosowanie nowoczesnego, mikroprocesorowego regulatora mocy biernej w baterii, automatycznie dostosowuje moc załączonych kondensatorów do zapotrzebowania sieci w celu utrzymania stałej, zadanej wartości współczynnika mocy. 

Napowietrzne bez dławików ochronnych

WYPOSAŻENIE: 
Baterie kondensatorów typu KMN wyposażone są w niskostratne, samoregenerujące kondensatory trójfazowe MKG. Jednostki te posiadają wewnętrzny czujnik temperatury ze stykiem normalnie zamkniętym NC. W przypadku przekroczenia temperatury 60 stopni C wewnątrz jego obudowy następuje rozwarcie styku i przerwanie obwodu sterowania stycznika. Dzięki temu odłączony zostaje jedynie ten człon, który osiągnął niebezpiecznie wysoką temperaturę. Po ostygnięciu następuje ponowne załączenie kondensatora do pracy. Kondensatory posiadają również zabezpieczenia nadciśnieniowe oraz rezystory rozładowcze gwarantujące obniżenie napięcia do 50V w czasie 1min. Do łączenia członów kondensatorowych przewidziano specjalne styczniki zapewniające tzw. miękkie załączanie, gwarantujące ograniczenie zakłóceń prądowych towarzyszących załączaniu obwodów pojemnościowych do wartości dozwolonych normą IEC 60831. W bateriach zastosowano mikroprocesorowe automatyczne regulatory mocy biernej najnowszej generacji. Regulatory służą również do pomiaru parametrów elektroenergetycznych kompensowanej sieci. Dla każdej baterii wykonano szczegółowe analizy termiczne, których wyniki stanowią podstawę doboru układu wentylacji (wielkości otworów wentylacyjnych, ewentualnie wydatek wentylacji wymuszonej).


DANE TECHNICZNE:
Typ baterii: KMN60, KMN140, KMN240, KMN360, KMN450, KMN720
Moc znamionowa od 55kVar do 720kVar
Stopień regulacji 2,5÷60kVar
Temperatura otoczenia: -25°C...+30°C
Chłodzenie: wymuszone
Stopień ochrony obudowy IP54
Na życzenie klienta:

  • rozłącznik bezpiecznikowy
  • regulator z pomiarem w trzech fazach
  • niestandardowe napięcia i moce
  • wersja z dławikami rezonansowymi
  • inne gabaryty


Oferowane baterie kondensatorów przeznaczone są do pracy w sieci o równomiernie obciążonych fazach bez dużej zawartości wyższych
harmonicznych (brak znaczącego udziału urządzeń typu: falowniki, prostowniki, zgrzewarki, spawarki, piece indukcyjne w łącznej mocy pobieranej
przez kompensowany obiekt). Wszystkie materiały użyte do produkcji baterii kondensatorów (w tym kondensatorów) są nietoksyczne
i nieszkodliwe ekologicznie. Baterie spełniają wymagania norm IEC oraz PN/EN.

PDF

Dokumentacja techniczna