BATERIE KONDENSATORÓW WNĘTRZOWE Z DŁAWIKAMI OCHRONNYMI


ZASTOSOWANIE:
 
Trójfazowe baterie kondensatorów typu KMD z dławikami rezonansowymi przeznaczone są do kompensacji mocy biernej w systemach zasilająco-rozdzielczych w obecności wyższych harmonicznych prądów i napięć. W bateriach zastosowano mikroprocesorowe automatyczne regulatory mocy biernej najnowszej generacji, automatycznie dostosowujące moc załączonych kondensatorów do zapotrzebowania sieci w celu utrzymania stałej, zadanej wartości współczynnika mocy. Regulatory służą również do pomiaru parametrów elektroenergetycznych kompensowanej sieci. 

Wnętrzowe z dławikami ochronnymi

WYPOSAŻENIE:
Baterie kondensatorów typu KMD wyposażone są w niskostratne, samoregenerujące kondensatory trójfazowe. Kondensatory posiadają zabezpieczenia nadciśnieniowe. Rezystory rozładowcze gwarantują obniżenie napięcia do 50V w czasie 1min. Do łączenia członów kondensatorowych przewidziano specjalne styczniki zapewniające tzw. miękkie załączanie gwarantujące ograniczenie zakłóceń prądowych towarzyszących załączaniu obwodów pojemnościowych do wartości dozwolonych normą IEC 60831. Dobór baterii kondensatorów powinna poprzedzać wnikliwa analiza parametrów sieci zasilającej, obejmująca zarówno wielkość zapotrzebowania mocy biernej, jak i wybór odpowiedniej częstotliwości rezonansowej układu kompensacyjnego. Analiza taka powinna uwzględniać stopień regulacji baterii oraz spektrum wyższych harmonicznych zmierzonych (lub wyznaczonych) w sieci. Dla każdego stopnia regulacji sprawdza się możliwość wystąpienia rezonansu baterii z linią zasilającą, bowiem nie zawsze obecność wyższych harmonicznych w sieci wymusza stosowanie baterii z dławikami ochronnymi. Dławiki rezonansowe dobierane są w zależności od potrzeb. Oferujemy baterie z ochroną już od 3-ciej harmonicznej. W celu ochrony kondensatorów i aparatów, baterie wyposażone są w system wentylacji wymuszonej. Oferowane baterie kondensatorów przeznaczone są do pracy w sieci o równomiernie obciążonych fazach. Firma Elma energia na życzenie klienta wykona niezbędne pomiary lub analizę możliwości pracy baterii bez dławików w obecności wyższych harmonicznych, po dostarczeniu niezbędnych danych (parametry sieci, spectrum wyższych harmonicznych itp.).


DANE TECHNICZNE:
Typ baterii: KMD75, KMD200, KMD300, KMD600, KMD800
Moc znamionowa od 75kVar do 800kVar
Rzeczywisty stopień regulacji 4÷50kVar
Temperatura otoczenia -10°C...+30°C
Napięcie znamionowe 400, 525V, 50Hz
Częstotliwości rezonansowe dławików: 134Hz (14%), 189 Hz (7%), 210 Hz (5,7%)
Chłodzenie: wymuszone
Stopień ochrony obudowy: IP2x/IP3x

PDF

 Dokumentacja techniczna