elma energia

Kompensacja energii biernej pozwala znacznie ograniczyć koszty energii elektrycznej dzięki inwestycji, która zwraca się w ciągu 3 - 6 miesięcy!

Energia pełna korzyści

ELMA ENERGIA sp. z o.o. 10-192 Olsztyn ul. Wioślarska 18
tel: +48 89 523 84 90 fax: +48 89 675 20 85
e-mail: elma@elma-energia.pl

Zdalny monitoring pracy baterii: rosnące ceny energii elektrycznej oraz optymalizowanie kosztów przedsiębiorstw związanych z ich obsługą techniczną sprawiły, że coraz większą wagę przywiązuje się do zapewnienia ciągłości pracy baterii kondensatorów przy jednoczesnym braku konieczności ich codziennego dozoru przez wykwalifikowany personel. Ma to szczególne znaczenie dla klientów posiadających wiele oddalonych od siebie punktów w których są zainstalowane baterie oraz takich, których baterie są duże i każda przerwa w ich pracy oznacza konkretne straty finansowe. Rozwiązaniem jest nasz zdalny system monitorowania pracy baterii kondensatorów, który, dzięki zainstalowanemu systemowi transmisji danych GSM pozwala na uzyskiwanie bieżących informacji o pracy baterii z dowolnego punktu z zasięgiem sieci telefonii komórkowej.

Podstawowe funkcje systemu to: odczyt wybranych parametrów z regulatora mocy, przesyłanie raportów o pracy baterii, przesyłanie alarmów przez wbudowany system GSM na wybrany e-mail oraz telefon komórkowy (jako SMS) najczęściej do obsługi technicznej.

ELMA ENERGIA - wiadomości podstawowe

WIADOMOŚCI PODSTAWOWE

Każdy przemysłowy odbiornik indukcyjny (silnik, transformator) pobiera z sieci moc:

- elektryczną czynną P (kW), która przekształcana jest przez odbiorniki w inne jej formy (mechaniczną, cieplną),

- elektryczną bierną Q (kVar), która mimo że jest pobierana z sieci (służy do wytworzenia pola elektromagnetycznego, niezbędnego do działania silników indukcyjnych i transformatorów), nie może być przemieniona w inną postać energii, a jedynie bezużytecznie przepływa pomiędzy źródłami i odbiorami prądu przemiennego.

Wypadkowa moc, pobierana przez odbiornik, określana jest jako moc pozorna S (kVA). Zależność pomiędzy tymi wartościami jest następująca:

Moc pozorna określa prąd, pobierany przez odbiornik z sieci zasilającej, a co za tym idzie przepustowość transformatorów i linii zasilających. Jak widać, jej poziom zależy od poboru mocy biernej.

Kąt j na wykresie powyżej określany jest jako kąt przesunięcia fazowego, zaś jego cosinus lub tanges – jako współczynnik mocy.

Przykładowe wartości współczynnika mocy przedstawiono w tabeli poniżej:

Odbiornik

Oświetlenie żarowe:

Oświetlenie fluorescencyjne:

Lampa sodowa:

Silnik indukcyjny:

Napęd tyrystorowy:

Spawanie łukowe:

Spawanie oporowe:

Piec indukcyjny: 

Piec łukowy:

Piec oporowy: 

Wartość cos.

1,00

0,50 - 0,60

0,50 - 0,60

0,60 - 0,90

0,70

0,50

0,60

0,60 - 0,80

0,60 - 0,80

1,00

 

Moc bierna zamiast być przesyłana na duże odległości poprzez sieć przesyłową, może być wytwarzana na miejscu, w zakładzie przemysłowym lub w punkcie rozdziału energii. Działanie takie określa się mianem kompensacji mocy biernej i najczęściej dokonywane jest za pomocą instalowania kondensatorów i baterii kondensatorów.

Kompensacja mocy biernej przynosi wymierne korzyści techniczne, ekonomiczne oraz ekologiczne. 

Przykładowo, w przedstawionym na rysunku poniżej zakładzie przemysłowym wyposażonym w odbiorniki o mocy 750kW i naturalnym współczynniku mocy cosj=0,75 (tgj=0,88), wypadkowa moc pobierana z sieci SN to 1000kVA, zaś prąd – 1444A. Zainstalowanie baterii kondensatorów o mocy 360kVar, a co za tym idzie poprawa współczynnika mocy do wartości cosj=0,93 (tgj=0,40) spowoduje obniżenie poboru mocy wypadkowej do poziomu 808kVA, zaś prądu – do wartości 1166A, czyli o 19%.

Dla zakładu przemysłowego oznacza to:

- brak opłat za pobór energii biernej (w większości krajów europejskich dostawcy energii elektrycznej naliczają dodatkowe opłaty w celu skompensowania strat poniesionych w wyniku przesyłu mocy biernej w przypadku, gdy współczynnik mocy tgj zakładu jest wyższy niż 0,4 lub cosj niższy niż 0,93);

- możliwość zainstalowania dodatkowych odbiorników bez konieczności wymiany transformatora zasilającego.

Dla dostawcy energii elektrycznej oznacza to, że o 19% spada moc, jaką należy wytworzyć w elektrowni, a następnie przesłać do danego zakładu przemysłowego.

Zastosowanie kondensatorów umożliwia zminimalizowanie wielu negatywnych aspektów przesyłu zbędnej mocy, takich jak:

- obniżenie obciążenia systemu zbędną mocą, a przez to zwiększenie jego przepustowości;

- obniżenie strat mocy czynnej w transformatorach i kablach zasilających wynikające z przepływu prądu biernego:

gdzie:  I – natężenie prądu płynącego w przewodzie,

            R – rezystancja przewodu.

Dla przykładu przedstawionego powyżej, ograniczenie poboru prądu o 19% oznacza ograniczenie przesyłowych strat mocy czynnej o prawie 35%.

- ograniczenie spadków napięć w punktach odległych od źródła zasilania; napięcie na zaciskach odbiorników zależy od spadków napięcia na drodze przesyłu energii, a te – od wartości skutecznej przesyłanego prądu a co za tym idzie współczynnika mocy. Oznacza to, że wartość napięcia zasilającego u odbiorców odległych od punktu rozdziału energii może być zbyt niska dla prawidłowej pracy urządzeń.

Należy wziąć pod uwagę, że ostatni punkt dotyczy również zakładów o rozbudowanej sieci rozdzielczej.

Więcej informacji technicznych odnośnie kompensacji mocy biernej znajdziesz TUTAJ

W naszej ofercie możecie Państwo znaleźć również: dławiki zwarciowe oraz aparaturę zabezpieczającą i pomiarową.

Aktualności

Sklep internetowy

sklep

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem