BATERIE KONDENSATORÓW WNĘTRZOWE PRZYSTOSOWANE DO ZABUDOWY DŁAWIKÓW


ZASTOSOWANIE:

Trójfazowe baterie kondensatorów typu KMD-B przeznaczone są do kompensacji mocy biernej w systemach zasilająco-rozdzielczych przy niedużej zawartości wyższych harmonicznych prądów i napięć. Baterie typu KMD-B przystosowane zostały do zabudowy dławików ochronnych, co pozwala na ich montaż w dowolnym momencie bez dodatkowych kosztów rozbudowy baterii. W bateriach zastosowano mikroprocesorowe automatyczne regulatory mocy biernej najnowszej generacji, automatycznie dostosowujące moc załączonych kondensatorów do zapotrzebowania sieci w celu utrzymania stałej, zadanej wartości współczynnika mocy. Regulatory służą również do pomiaru parametrów elektroenergetycznych kompensowanej sieci. Baterie kondensatorów typu KMD-B wyposażone są w niskostratne, samoregenerujące kondensatory trójfazowe o podwyższonym napięciu znamionowym i odpowiednio wyższej mocy, co dodatkowo chroni baterie przed skutkami przeciążeń i przetężeń związanych z wyższymi harmonicznymi. Kondensatory posiadają również zabezpieczenia nadciśnieniowe a rezystory rozładowcze gwarantują obniżenie napięcia do 50V w czasie 1min. Do łączenia członów kondensatorowych przewidziano specjalne styczniki gwarantujące tzw. miękkie załączanie. W celu ochrony kondensatorów i aparatów, baterie wyposażone są w system wentylacji wymuszonej.

 

Wnętrzowe przystosowane do zabudowy dławików

UWAGA: Brak dławików oznacza brak ochrony przed zjawiskami rezonansowymi.


DANE TECHNICZNE:
Napięcie znamionowe 400 V, 525 V, 50 Hz
Rzeczywista moc znamionowa do 1200 kVar
Tolerancja mocy -5...+10%
Rzeczywisty stopień regulacji od 4 do 50kVar
Częstotliwość rezonansowa fr , rząd harmonicznej nr i współczynnik tłumienia p:
135Hz nr=2,68 p=13,9%
189Hz nr=3,78 p=7,0%
210 Hz nr=4,20 p=5,7%
Temperatura pracy -10°C...+30°C
System chłodzenia: wymuszony
Stopień ochrony obudowy IP 2X / IP 3X
Na życzenie klienta:

  • regulator z pomiarem w trzech fazach
  • inny stopień ochrony obudowy- do IP54
  • inne częstotliwości rezonansowe
  • inne napięcia i moce

 

PDF

Dokumentacja techniczna